Windows

För 32-bit och 64-bit Windows 7, 8 och 10
Vikingen 5.2 (SE)
Vikingen 5.2 (DK)
Vikingen 5.2 (NO)

 Mac OS

För OSX 10.5 Lion, 10.9 Maveric och OS X El Capitan
Mac Vikingen 5.2 (SE)
Mac Vikingen 5.2 (DK)
Mac Vikingen 5.2 (NO)

Vill du att vi loggar in på din dator för att hjälpa dig ?    

Vi använder verktyget TeamViewer för fjärrsupport.

Ladda ner och köra installationen av TeamViewer:

PC  Ladda ner 

Mac  Ladda ner 

När du är klar med installationen får du en ruta med ditt ID & Lösenord. 

Skicka in ditt TeamViewer ID & Lösenord samt en problembeskrivning 

till support@vikingen.se.  

Så snart vi har tid och möjlighet kommer vi försöka ansluta till din dator för att hjälpa dig. 

OBS!  Kontrollera att dator, internet och TeamViewer är igång.

 

Äldre versioner**

Vikingen 4.06 + UPD 3.0 (SE)
Vikingen 4.06 + UPD 3.0 (NO) 

Vikingen 4.06 + UPD 3.0 (DK)  

Vikingen 4.06 + UPD 3.0 (EN)  

Vikingen Fix 
UPD 3.0   
** Endast för Windows XP / Vista 


Äldre dokumentationsfiler 

Vikingen 5.1 Manual (SE) 
Vikingen 4.06 Manual (SE) 
Vikingen 4.06 Manual (DK) 
Vikingen 4.06 Manual (NO) 
Vikingen 4.06 Manual (EN)   

Kundavtal Vikingen

 

Backup Vikingen 4

Om du vill hämta in dina gamla personliga filer från version 4 av Vikingen har vi tagit fram två verktyg för detta:

Du kan med hjälp av programmet Vikingen 4 Backup göra en backup av dina personliga filer i Vikingen 4. Kanske du gör detta på din äldre dator med Windows XP. Det blir en zip-fil som du kan läsa in i Vikingen 5 med hjälp av programmet Vikingen Importer. Om Vikingen 5 har installerats på en nyare dator måste du kopiera över den backupfil som skapades med programmet, t ex med hjälp av ett USB-minne, via ett lokalt nätverk eller skicka filen som mail till dig själv.