Multiindikator 


Beskrivning:

Multiindikator modellen utnyttjar flera objekt som alla måste ha genererat signaler för att villkoren för köp eller sälj ska vara uppfyllda. På så sätt kan du fånga upp aktier i samma bransch och som går åt samma håll.

Modellen är bra för den som vill följa trenden utan att gå in för tidigt.


Tolkning:

I bilden nedan har jag valt att titta på SKF B. Det är en verkstadsaktie och jag väljer därför att ställa som krav att liknande bolag i branschen ska ligga i upptrend dvs. köpläge för att jag ska gå in.
I modellen lägger jag därför in AVESTA och SSAB A samt VA:s VERKSTADSINDEX att jämföra med SKF B. När dessa har givit köpsignal, får vi även en köpsignal i SKF B och går in i aktien. Branschen ligger alltså i upptrend.

Sedan är det bara att hänga kvar tills staplarna blir svarta. Det är ett “observandum”. Här ska vi skärpa uppmärksamheten för det betyder att upptrenden inte är så stadig i branschen längre och säljsignalen kan vara nära.

Köpvillkoren för signaler är att slutkursen för huvudobjektet ska överstiga sitt “MV längd” långa medelvärde och att dessutom minst “Köpkrav” av de tre relativobjektens slutkurser ska överstiga sina “MV längd” långa medelvärden.

Säljvillkoren för signaler är att slutkursen för huvudobjektet ska understiga sitt “MV längd” långa medelvärde och att dessutom minst “Säljkrav” av de tre relativobjektens slutkurser ska understiga sina “MV längd” långa medelvärden.

I modellen visas färgerna så att:
Grönt = Köpsignaler.
Rött = Säljsignaler.
Svart stapel = Avvakta med sälj / köp, beroende på den färg, som föregår de svarta staplarna.


Inställningar:

MV längd = längden på medelvärdena för huvudobjektets och relativobjektens slutkurser.
Köpkrav = lägsta antal relativobjekt som måste uppfylla köpkravet.
Säljkrav = lägsta antal relativobjekt som måste uppfylla säljkravet.
Indikator 1-3 = val av relativobjekt.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles