Beskrivning: (omslagsformation)

Huvudskuldra formationen avslutar ofta en primär uppgångsfas och ger i regel mycket pålitliga signaler.

Den består av en topp med hög volym följd av ytterligare en högre topp med lägre volym och därefter ytterligare en lägre topp med ännu mindre volym.

En huvudskuldra formation börjar som en variant på en dubbeltopp, två toppar åtskilda minst några veckor i tiden, där den andra toppen är något högre än den första.

Huvudskuldra formationen avslutar ofta en primär uppgångsfas.

Observera noga att det föreligger bestämda krav på volymutvecklingen. I stort gäller att omsättningen skall avta från topp till topp och vid upp och nervänd huvudskuldra formation skall volymen avta från botten till botten och sedan stiga vid uppbrottet.

Huvudskuldra formationen är en omslagsformation. Huvudskuldra formationen kan ibland vara inverterad (vänd upp och ner). Denna variant ses i slutet av nedtrender.

 


Lektion 24: Bump And Run Reversal (BARR)

in Modeller

Related Articles