Lektion 21

Dubbeltopp

Beskrivning: (omslagsformation)

Det ”normala” mönstret är att index eller aktien når en topp, faller tillbaka några procent och därefter försöker ta sig upp till den tidigare toppen. Det är när detta försök misslyckas och uppgången inte orkar till en ny topp som den kraftigaste delen i nedgången sätter in. Då har det oftast gått 1-3 veckor efter toppnoteringen.

I slutfasen av en uppgång/cykel är spekulationerna kring uppköp, sammanslagningar och VD byten stora. Detta är typiska signaler på att börsen eller branschen närmar sig en topp. Kryddan brukar vara ett konkret bud. Därefter är det klart: nedgången kan börja. I fallet nedan (HM) var det ett VD byte (Fabian hoppade av) strax före USA lanseringen. Kursutvecklingen efter det var inte bra.

Dubbeltoppar och dubbelbottnar har många hakar och förekommer inte så ofta men kan i vissa fall vara viktiga att känna till. En dubbeltopp bildas genom att kursen stiger mot en motståndslinje som testas en eller flera gånger och sedan faller mot en stödlinje under kraftigt minskad volym. Kursen stiger sedan åter mot samma motståndslinje och sedan faller den åter mot samma stödlinje och bryter denna under ökad volym.  

En dubbeltopp kan ses som en ofullständigt utvecklad huvud-skuldra formation, dvs. att den högra skuldran aldrig utvecklas.

Det betyder att motståndslinjen fortfarande har kraft kvar att vända kursen uppåt. Detta kan dock användas för en korttidsinvestering för snabba investerare. Formationen kan ta ett par månader och indikerar alltså ett kursfall, eller mer precist ett brott i primärtrenden, vilket kan vara viktigt att veta.  

För en dubbelbotten gäller helt logiskt omvända förhållanden förutom för volymen som ska ändras efter samma mönster.  

Vissa begränsningar bör dock göras eftersom formationen annars allt för ofta skulle uppträda. Det är att respektive kursuppgång mellan toppar och bottnar inom formationen bör vara inemot 20% och topparna respektive bottnarna bör vara åtskilda i tid mer än en månad.  

Tolkning:

Dubbeltopp är en omslagsformation som indikerar att trenden håller på att mattas av och vändning är förestående.

En topp bildas under hög volym och följs av en rekyl på minst 15%, varefter en ny topp bildas under lägre volym, inom 3% från den första.
De båda topparna ska befinna sig minst en månad från varandra.
Hela formationen är klar när kursen bekräftar det genom att bryta igenom dalbotten.


Lektion 22: Trippeltopp

 

in Modeller

Related Articles