Inside day (ISD)

En inside day är en stapel där den lägsta betalkursen är lika med eller högre än en föregående stapels lägsta samt att högsta betalkursen är lika med eller högre än föregående stapels lägsta samt att högsta betalkursen är lika med eller lägre än föregående stapels högsta betalkurs.
Stapeln ligger omfångsmässigt alltså innanför den föregående.

Källa: Boken om trading av Johnny Torsell & Peter Nilsson.

Inside Day är då en dag handlas inom intervallet av föregående dag.
Det är en signal som “brukar” ske med trenden i en aktie.
För att köpa så krävs att föregående dagens högsta kurs passeras. 

Stop-loss sätts till föregående dagens lägsta kurs. Det kan alltså vara ett bra tillfälle att komma in i en aktie om man missat att gå in på botten (en reversal).

Källa: Daniel Westbom


Big Range Day

En “Big Range Day” är en dag då stapeln går både ovanför och under föregående dags högsta och lägsta kurs.

Outside Day (OSD)

Dagens högsta kurs är högre än föregående dags högsta kurs och dagens lägsta kurs är lägre än föregående dags lägsta kurs.

Gann Pull Back (GPB)

Gann Pullback fungerar så att man vid en upptrend köper då aktien har sjunkit i tre-fyra dagar i sträck.
Om trenden är uppåt (detta får man själv avgöra) och det sedan sker tre ny lägsta kurser efter varandra, så triggas en Gann Pull Back.

Exempel: (L=Lägsta kurs – H=Högsta kurs)
Dag1 L=100
Dag2 L=105
Dag3 L= 103
Dag4 L= 100
Dag5 L=95 -> GPB köp.
För att undvika att köpa för tidigt kan man tex. lägga in köp om Dag5 H överstigs.

Stop-loss kan då sättas till ett tick under Dag5 L. Om inget köp blir den dagen så kan man göra samma sak för nästkommande dagar.

Källa: Daniel Westbom


Reversal Day (RD)


En ‘Reversal Day’ görs när marknaden gör en ny dagslägsta, men stänger över föregående dags stängning och dagens öppningskurs i nertrend. Eller ny dagshögsta, men stänger under föregående dags stängning och dagens öppningskurs i upptrend. Tecken på vändning alltså som det hörs på namnet.

Key Reversal Day (KRD)

En ‘Key Reversal Day’ görs när marknaden öppnar under föregående dags stängning, gör en ny högstakurs, men stänger under föregående dags stängning och dagens öppningskurs.
KRD är en starkare reversal signal än RD.

Outside Reversal Day (OSRD)

Samma krav som ‘Reversal Day’, men med tilläget att dagens lägsta kurs är lägre än föregående dags lägsta kurs (Outside Day).
OSRD är en starkare reversal signal än RD.

Outside Key Reversal Day (OSKRD)

Samma krav som ‘Key Reversal Day’, men med tilläget att dagens lägsta kurs är lägre än föregående dags lägsta kurs (Outside Day).
OSKRD är en starkare reversal signal än OSRD.

Signal Day (SD)

En ‘Signal Day’ görs när marknaden öppnar över föregående dags stängning, gör en ny högsta kurs och stänger under dagens öppningskurs.
Öppningen måste ligga i den översta 1/3 (tredjedelen) av den dagliga baren och stängningen måste ligga i den undre 1/3.

Gap Signal Day (GSD)

Samma krav som ‘Signal Day’, men hela dagens bar måste ligga över gårdagens bar. Dvs. dagens lägsta ska vara större än gårdagens högsta kurs.


Snap-Back Reversal Day (SBRD)

En två-dagars reversal signal:

Dag ett: Marknaden gör en ny högsta kurs med en öppning i den nedre 1/3 av baren och stänger i den övre 1/3 av baren.

Dag två: Marknaden öppnar i den övre 1/3 av baren och stänger i den nedre 1/3 av baren.
En större ‘bar’ i de båda dagarna ger en starkare signal än en liten bar.Reversal Confirmation Day. (RCD)

Tekniskt sett är inte en ‘Reversal-Confirmation Day’ en trend reversal. Detta för att den oftast sker en till tre dagar efter den verkliga toppen.

En ‘Reversal-Confirmation Day’ görs när marknaden stänger under dagens öppningskurs och under föregående dags stängning.


 

in Modeller Tags: Inside day (ISD)Inside dayISD

Related Articles